Dobrodošli

Na obroncima planine Zvijezde, na nadmorskoj visini od 1000 metara, 17 kilometara udaljeno od Vareša nalazi se selo Ravne.

Selo je asfaltnim putem povezano sa Varešom, a sa Sarajevom iz pravca Nišića u dužini od 48 kilometara.

Šume bora, jele i smrče, blagi brežuljci, livade i šumski proplanci, izvori vode, bistri i brzi potoci, rijeka Blaža koja presijeca Ravansko polje su osnovne karakteristike pejzaža koji okružuje selo Ravne.


Upravo u takvom ambijentu se nalazi seosko domaćinstvo Hafize i Osmana Kapetanovića, koje nudi smještaj gostiju za seoski (ljetni i zimski) turizam.

Domaćinstvo je smješteno u središnjem dijelu sela u velikoj i prostranoj kući sa širokom ograđenom avlijom u kojoj je lijep ljetni hladnjak-šadrvan.

Ponuđen k'o i počašćen, kaže jedna ovdašnja poslovica. Sve Vas smatramo svojim gostima, ponuđenim i počašćenim. I nama je čast ako budemo u prilici da Vas ugostimo.

Dođite sami ili u društvu, i prisjetite se djetinjstva, zajedničkog života u jednoj kući, života i rada na selu, spremanja hrane, večernjih sijela i akšamluka.

Čist zrak i čista voda, prirodna i zdrava hrana, planinski predjeli koji odmaraju oči dovoljan su razlog svakom da dođe i odmori dušu i tijelo.